Ito ay isang desktop na calculator na may pinakasimpleng mga kakayahan sa pagkakalkula.
Ang screen sa pagkakalkula ay dinisenyo upang maipakita ang pinakamahahalagang pungsyon lang, habang sine-save ang karamihan sa kasaysayan ng pagkakalkula.

 https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator.gtr

=============================
- Kalakip nito ang pagpapakita ng Kasaysayan kung saan ipapakita ang Total (maaaring gamitin upang mag-total ng mga resibo at mga pagtatansya).
-Pagkatapos gamitin, agad i-send ang datos sa pamamagitang ng email (hindi kailangang ipasok muli sa PC).
-Pagkatapos ipasok ang operator, ang makikitang numero ay mawawala na (madali lang maintindihan kung nasaan ka na sa iyong inilalagay).
-Eksakto ang gamit ng kalkulasyon (ang disenyo ng mga pamamaraan ng kalkulasyon ay nangingibabaw kahit na sa industriyang pampinansiyal)
-Ang widget ng Elektronikong Calculator na karugtong ng lahat ng proseso ng kalkulasyon ay ibinibigay. (Hindi tulad ng ibang widget, hindi ito gumagana pag ang Elektronikong Calculator ay ginagamit, kaya nakakatipid sa enerhiya.)
=============================

~・~・~Tungkol sa sabay-sabay na paggamit (paggamit ng dalawa)~・~・~・
①Mag-download ng hiwalay na application ng calculator na mula din sa kompanya namin.
・ Nandito ang link sa pag-download:https://goo.gl/PbmIzE
②Sundin ang gabay (1) upang ma-set up ang bawat-isa sa mga widget ng application.  
・Ang video na nagpapakita sa kung paano i-set up ang mga widget ay mapapanood dito:https://youtu.be/k69FeTIPcy0
③Pwede kang magsagawa ng magkakaibang kalkulasyon sa magkakahiwalay na calculator. Pakigamit nang sabay-sabay ang mga calculator sa pamamagitan ng paglipat sa pagitan ng mga widget.
・Kung malaki ang screen ng device mo, pwede kang maghanay ng dalawang widget nang magkatabi sa parehong screen gaya ng ipinapakita sa litrato namin sa Google Play.
※Ang lahat ng data ay mase-save nang magkakasabay sa iisang lokasyon kahit na magsagawa ka ng magkakaibang operasyon sa iba-ibang calculator. 
・Kung gusto mong ma-save ang data sa magkakaibang lokasyon, nirerekomenda namin ang pagda-download ng calculator application mula sa ibang kompanya at gamitin ito nang kasama ng sa amin.
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・


Ang app na ito ay kumikita gamit ang mga ad.

(C) 2015 Cc Inc

WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc