Ito ay isang desktop calculator na dinisenyo upang maibalik ng button ng division (÷) ang remainder.
(Hindi na kailangang maglabas pa ng functions calculator para lang magamit ang Mod na button sa isang functions calculator na may pungsyon para sa remainder!)
Pwede ito gamitin sa anumang sitwasyon kapag kailangang kalkulahin ang remainder sa division, gaya ng pagtsetsek ng mga sagot sa mga tanong sa arithmetic ng iyong anak, paghahanap ng mga remainder o pag-a-adjust sa stock ng imbentaryo mo atbp.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator.remainder


- May kasamang display ng kasaysayan na pwedeng gamitin para maipakita ang kabuuan ng mga remainder ng naisagawang division hanggang sa kasalukuyan. (Pwede itong gamitin kapag kinakailangang kalukulahin ang panghuling kabuuan ng mga remainder gaya ng sa pagsasagawa ng mga kalkulasyon ng stock, atbp.)
-Pagkatapos gamitin, agad i-send ang datos sa pamamagitang ng email (hindi kailangang ipasok muli sa PC).
-Pagkatapos ipasok ang operator, ang makikitang numero ay mawawala na (madali lang maintindihan kung nasaan ka na sa iyong inilalagay).
-Eksakto ang gamit ng kalkulasyon (ang disenyo ng mga pamamaraan ng kalkulasyon ay nangingibabaw kahit na sa industriyang pampinansiyal)
-Ang widget ng Elektronikong Calculator na karugtong ng lahat ng proseso ng kalkulasyon ay ibinibigay. (Hindi tulad ng ibang widget, hindi ito gumagana pag ang Elektronikong Calculator ay ginagamit, kaya nakakatipid sa enerhiya.)

=============================
Halimbawa ng Paggamit: 
(1)Division na may remainder sa pang-elementaryang arithmetic
①Enter → 2345
②Push "÷" button.
③Enter → 43
Calculation Results → 54 remainder 23 

(2)Kapag may dalawang pirasong tali na 100cm ang haba, putulin ang mga ito sa mga pirasong 
35cm at 45cm.
Kalkulahin ang dami ng mga piraso na pwedeng magawa at ang haba ng natitirang tali.

①Enter → 100
②Push "÷" button.
③Enter → 35
Calculation Results → 2 remainder30

④Enter → 100
⑤Push "÷" button.
⑥Enter → 45
Calculation Results → 2 remainder 10

⑦Push "GT" button.
⑧The grand total on the GT(grandtotal) screen:4 remainder 40
 
=============================


Ang app na ito ay kumikita gamit ang mga ad.

(C) 2015 Cc Inc

WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc