Ang "Calculator" ay hindi lamang isang calculator, ngunit isa rin itong ganap na bagong kahanga-hangang calculator para sa Android.
Ito ay maaaring gamitin para sa pang-araw-araw na pamimili, negosyo, at kahit pa sa pagkakalkula ng pambansang badget. Ipinapangako namin ang tumpak na mga resulta.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator

- Kalakip nito ang pagpapakita ng Kasaysayan kung saan ipapakita ang Total (maaaring gamitin upang mag-total ng mga resibo at mga pagtatansya).
-Pagkatapos gamitin, agad i-send ang datos sa pamamagitang ng email (hindi kailangang ipasok muli sa PC).
-Pagkatapos ipasok ang operator, ang makikitang numero ay mawawala na (madali lang maintindihan kung nasaan ka na sa iyong inilalagay).
-Eksakto ang gamit ng kalkulasyon (ang disenyo ng mga pamamaraan ng kalkulasyon ay nangingibabaw kahit na sa industriyang pampinansiyal)
- Kapakipakinabang sa mga pang-araw-araw na sitwasyon, salamat sa kombinasyon ng mga buton ng BUWIS, mga buton ng HALAGA, at mga buton ng tampok ng MEMORYA.
- Kung titignan ng patayo, maaari kang mamili sa BUWIS, HALAGA at MEMORYA sa pamamagitan ng pag-swipe nito ng pahalang.
-Ang widget ng Elektronikong Calculator na karugtong ng lahat ng proseso ng kalkulasyon ay ibinibigay. (Hindi tulad ng ibang widget, hindi ito gumagana pag ang Elektronikong Calculator ay ginagamit, kaya nakakatipid sa enerhiya.)


=============================
Halimbawa ng Paggamit: Pamimili/Pagtatansya sa Negosyo

Setting
    R:S(Pagtatakda ng mga halaga) → 1
    T:S (Pagtatakda ng mga buwis)→ 8

Case 1:(Papaano gamitin ang mga buton upang maiwasan ang magtype sa x 1)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×1= 500

Case 2:(Papaano kalkulahin at makuha ang resulta kasama ang buwis)
    Enter→ 500
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×1.08= 540

Case 3:(Presyo x Dami ng mga bagay x halaga ng tax)
    Enter→ 500
    Push "2" button.
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×2×1.08= 1,080


=============================
Halimbawa ng Paggamit: Kalkulasyon ng Internasiyonal na pamimili at Halaga ng Palitan

Setting
    R:S(Pagtatakda ng mga halaga) → 20
    T:S (Pagtatakda ng mga buwis)→ 13

Case 1:(Presyo x Halaga ng Palitan)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×20= 10,000


Case 2:(Presyo x Buwis ÷ Halaga ng Palitan)
    Enter → 500
    Push "*T" button.
    Push "/R" button.
    Calculation Results → 500×1.13÷20= 28.25


Case 3:(Presyo x Halaga ng Palitan x Buwis)
    Enter → 10000
    Push "/R" button. 
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 1000×20×1.13= 22600


=============================


Ang app na ito ay kumikita gamit ang mga ad.

(C) 2015 Cc Inc
WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc