แอปสามารถอ่านออกเสียงแจ้งปุ่มที่ถูกกดและผลลัพธ์ของการคำนวนได้
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator.voiceแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลข (พูดได้) นี้มาพร้อมกับฟังก์ชั่นอ่านออกเสียง ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการอ่านออกเสียงแจ้งปุ่มที่ถูกกดและผลลัพธ์ของการคำนวน 

ความสามารถในการออกเสียงทำให้เครื่องคิดเลขนี้เป็นแอปพลิเคชั่นทีใช้งานได้หลากหลาย 
สามารถใช้เป็นของเล่นเด็กเพื่อจุดประกายความสนใจในตัวเลข
สามารถใช้เป็นเครื่องคิดเลขพูดได้สำหรับคนชราหรือผู้อื่นที่มีปัญหาในการมองเห็น 
และยังช่วยลดความสับสนในสถานการณ์ที่ต้องนับเลขยาก ๆ อย่างเช่น ตัวเลขจำนวนยาว ๆ

คุณสมบัติ
・การอ่านออกเสียงสามารถปรับให้ส่งเสียงแจ้งทั้งผลลัพธ์และปุ่มที่ถูกกด ผลลัพธ์อย่างเดียว หรือปุ่มที่ถูกกดอย่างเดียวก็ได้
・สามารถปรับระดับสูงต่ำของเสียงได้
・สามารถปรับความเร็วในการออกเสียงได้ 

*อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะสามารถดาวน์โหลดฟังก์ชั่นอ่านข้อความออกเสียงได้โดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งการใช้งานเสียงไว้)
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์บางรุ่นก็ไม่รองรับการใช้งานนี้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น โปรดตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้:
ไปที่
การตั้งค่า → ภาษาและการป้อนข้อความ → การแสดงข้อความโดยอ่านออกเสียง (Text-to-Speech output)
และเลือกภาษาของคุณในเครื่องมืออ่านออกเสียงของ Google (Google Text-to-Speech)
(หากคุณมีเครื่องมืออ่านออกเสียงอื่นนอกเหนือจากนี้ติดตั้งอยู่ อาจทำให้เครื่องคิดเลขไม่อ่านออกเสียง)


WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc