เครื่องคิดเลขที่ไม่ได้เป็นแค่ "เครื่องคิดเลข" เพียงอย่างเดียว แต่เป็นคำจำกัดความใหม่ของเครื่องคิดเลขบทแอนดรอยด์
สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันสำหรับการไปซื้อของ ประกอบธุรกิจ และใช้ได้กระทั่งการคำนวณงบประมาณแผ่นดิน เรายืนยันผลลัพธ์ที่แม่นยำ

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator

- มาพร้อมกับส่วนแสดงประวัติที่จะแสดงยอดรวม (สามารถใช้คำนวณยอดรวมในใบเสร็จ)
- หลังจากใช้งาน จะส่งข้อมูลเป็นอีเมลทันที (ไม่จำเป็นต้องป้อนอีกครั้งใน PC)
- หลังจากป้อนเครื่องหมาย ส่วนแสดงตัวเลขจะถูกลบออก (เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าตอนนี้คุณป้อนอะไรไปบ้างแล้ว)
- ฟังก์ชันการคำนวณที่แม่นยำ (การออกแบบวิธีการคำนวณที่โดดเด่นแม้ในอุตสาหกรรมการเงิน)
- มีประโยชน์ในสถานการณ์ประจำวันเนื่องจากมีปุ่มภาษี (TAX), ปุ่มอัตรา (RATE) และปุ่มคุณสมบัติหน่วยความจำ (MEMORY)
- เมื่อแสดงในแนวดิ่ง คุณจะสามารถสลับไปมาระหว่างภาษี อัตรา และ หน่วยความจำได้โดยการปัดไปตามแนวนอน
- วิดเจ็ตเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับกระบวนการคำนวณทั้งหมดที่มีอยู่ (วิดเจ็ตนี้จะไม่ถูกใช้งานเมื่อมีการใช้งานเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน ต่างกับวิดเจ็ตอื่นๆ)


=============================
ตัวอย่างการใช้งาน: การคำนวณขณะไปซื้อของ/ประกอบธุรกิจ

Setting
    R:S(การตั้งอัตรา) → 1
    T:S (การตั้งภาษี)→ 8

Case 1:(วิธีการใช้งานปุ่มเพื่อเลี่ยงการพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×1= 500

Case 2:(วิธีการคำนวณและหาผลลัพธ์ที่รวมภาษีด้วย)
    Enter→ 500
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×1.08= 540

Case 3:(ราคา x จำนวนสิ่งของ x อัตราภาษี)
    Enter→ 500
    Push "2" button.
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×2×1.08= 1,080


=============================
ตัวอย่างการใช้งาน: การคำนวณสำหรับการซื้อของจากต่างชาติและอัตราแลกเปลี่ยน

Setting
    R:S(การตั้งอัตรา) → 20
    T:S (การตั้งภาษี)→ 13

Case 1:(ราคา x อัตราแลกเปลี่ยน)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×20= 10,000


Case 2:(ราคา x ภาษี ÷ อัตราแลกเปลี่ยน)
    Enter → 500
    Push "*T" button.
    Push "/R" button.
    Calculation Results → 500×1.13÷20= 28.25


Case 3:(ราคา x อัตราแลกเปลี่ยน x ภาษี)
    Enter → 10000
    Push "/R" button. 
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 1000×20×1.13= 22600


=============================


แอพนี้หารายได้ผ่านโฆษณา

(C) 2015 Cc Inc
WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc