Den kan läsa upp namnen på knapparna som använts och resultatet av beräkningarna
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator.voiceDenna (talande) räknare kommer utrustad med en ljudavläsningsfunktion. Den kommer med en funktion som läser upp namnen knapparna du har tryckt på och resultaten av dina beräkningar. 

Ljudavläsningen ger räknaren en mängd av potentiella tillämpningar:
den kan användas som en barnleksak för att väcka ett intresse av siffror;
den kan användas som en talande räknare för äldre och andra som behöver visuell hjälp;
den kan minska förvirring i situationer när det är svårt att räkna, som t.ex. med långa siffror.

Funktioner
· Avläsningen kan växlas mellan att läsa svaret och de knappar som har använts, endast svaret eller bara knapparna.
· Justerbar röstvolym för ljudavläsning
· Justerbar ljudavläsningshastighet 

* Majoriteten av enhetsmodellerna kan automatiskt ladda ner textavläsningsfunktionen (om ljudfunktionen inte är installerad).
Men vissa enheter ger inte ett fullständigt stöd för detta, så kontrollera följande inställningar:
Gå till
Inställningar → Språk och inmatning → Text-till-tal
och välj ditt eget språk i
Google Text-till-tal-verktyg.
(Om du har ett annat text-till-tal-verktyg installerat än den ovan, kan kanske räknaren inte spela upp ljud.)

WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc