"Calculator" är inte bara en kalkylator utan en helt ny, sensationell kalkylator för Android!
Den kan användas till allt från vardaglig shopping och företagsverksamhet till att beräkna statsbudgeten. Vi garanterar exakta resultat.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator

- Kommer med en Historikdisplay som visar den totala summan (kan användas till att summera kvitton och beräkningar).
- Data kan skickas som e-post direkt efter att ha använts (behöver inte återanges igen i datorn).
- Nummerdisplayen rensas efter att en operatör angetts (det är lätt att förstå var du är i ditt inlägg).
- Exakt beräkningsfunktion (beräkningsmetod som står sig även i finansbranschen)
- Användbar i vardagliga situationer tack vare kombinationen av SKATT-, KURS- och MINNE-knapparna.
- När appen visas vertikalt kan du växla mellan SKATT, KURS och MINNE genom att svepa horisontellt.
- Electronic Calculator är försedd med en widget länkad till alla beräkningsprocesser. (Till skillnad från andra widgetar används den inte när Electronic Calculator används, för att spara energi.) 


=============================
Exempelanvändning: Shopping / Företagsberäkningar

Setting
    R:S(Att ställa in kurser) → 1
    T:S (Skatteinställningar)→ 8

Case 1:(Hur knapparna kan användas för att undvika att behöva skriva x 1)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×1= 500

Case 2:(Hur resultat med skatt inkluderad kan erhållas och beräknas)
    Enter→ 500
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×1.08= 540

Case 3:(Pris x Antal artiklar x Skattekurs)
    Enter→ 500
    Push "2" button.
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×2×1.08= 1,080


=============================
Exempelanvändning: Utrikeshandel och beräkningar av växelkurser

Setting
    R:S(Att ställa in kurser) → 20
    T:S (Skatteinställningar)→ 13

Case 1:(Pris x Växelkurs)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×20= 10,000


Case 2:(Pris x Skatt ÷ Växelkurs)
    Enter → 500
    Push "*T" button.
    Push "/R" button.
    Calculation Results → 500×1.13÷20= 28.25


Case 3:(Pris × Växelkurs x Skatt)
    Enter → 10000
    Push "/R" button. 
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 1000×20×1.13= 22600


=============================


Intäkterna till denna app kommer via annonser.

(C) 2015 Cc Inc
WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc