Ovo je desktop digitron sa najjednostavnijim mogućim komponentama za računanje.
Ekran za računanje je dizajniran tako da prikazuje samo najosnovnije funkcije, dok čuva istoriju računanja što je više moguće.

 https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator.gtr

=============================
- Dolazi sa prikazom Istorije koja pokazuje Zbir ( može da se koristi za konačni račun i procene).
- Posle korišćenja, momentalno šalje podatke u obliku elektronske pošte (nema potrebe da se ponovo unosi u kompjuter).
- Po unošenju operacije, displej sa brojevima je čist (lako je razumeti gde se nalazite u svom unošenju).
- Funkcija za tačni proračun (metod proračuna stvoren tako da se ističe čak i u finansijskoj industriji)
-Ponuđen je dodatak za Elektronski Digitron povezan sa svim procesima proračuna. (Za razliku od drugih dodataka, ovaj se ne koristi kada se radi sa Elektronskim Digitronom i tako čuva energiju).
=============================


~・~・~O istovremenoj upotrebi (korišćenju dva)~・~・~・
①Skinite sa interneta posebnu aplikaciju digitrona, koju takođe proizvodi naša kompanija.
・Link za skidanje je ovde:https://goo.gl/PbmIzE
②Pratite uputstvo (1) da podesite svaki od dodataka za aplikaciju.
・Snimak koji pokazuje kako da podesite dodatke možete pogledati ovde :https://youtu.be/k69FeTIPcy0
③Možete izvršiti zasebne proračune na zasebnim digitronima. Molimo vas da koristite digitrone istovremeno tako što menjate različite dodatke.
・Ako imate uređaj sa velikim ekranom, možete da poređate dva dodatka, jedan do drugog na istom ekranu, kao što je prikazano na našoj Google Play slici.
※Svi podaci se zajedno čuvaju na istom mestu, čak i ako radite odvojene proračune na različitim digitronima. Ako želite da sačuvate podatke na različitim mestima, preporučujemo vam da skinete sa interneta aplikaciju za digitron od druge kompanije i da je koristite zajedno sa nekom od naših.
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

Ova aplikacija zarađuje prihode putem oglasa.

(C) 2015 Cc Inc

WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc