Ovo je stoni kalkulator dizajniran tako da dugme za deljenje (÷) daje vrednost ostatka.
(Neće biti potrebe za uzimanjem funkcijskog kalkulatora samo da bi se koristilo dugme Mod na funkcijskom kalkulatoru koje ima funkciju za ostatak!)
Može se koristiti u bilo kojoj situaciji kada je potrebno izračunati ostatak pri deljenju, kao što je proveravanje rešenja aritmetičkih zadataka Vašeg deteta sa nalaženjem ostatka ili podešavanje zaliha u Vašem skladištu i slično. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator.remainder


- Dolazi sa prikazom istorije koji se može koristiti za prikaz ukupnih ostataka deljenja koja su do sada izvršena.
(Ovo se koristi onda kada je potreban proračun grand total za ostatke, kao onda kada se vrše proračuni zaliha i slično.)
- Posle korišćenja, momentalno šalje podatke u obliku elektronske pošte (nema potrebe da se ponovo unosi u kompjuter).
- Po unošenju operacije, displej sa brojevima je čist (lako je razumeti gde se nalazite u svom unošenju).
- Funkcija za tačni proračun (metod proračuna stvoren tako da se ističe čak i u finansijskoj industriji)
-Ponuđen je dodatak za Elektronski Digitron povezan sa svim procesima proračuna. (Za razliku od drugih dodataka, ovaj se ne koristi kada se radi sa Elektronskim Digitronom i tako čuva energiju).

=============================
Primer korišćenja: 
(1)Deljenje sa ostacima u aritmetici za osnovnu školu
①Enter → 2345
②Push "÷" button.
③Enter → 43
Calculation Results → 54 remainder 23 

(2)Kada postoje dva niza dužine 100 cm,
podelite ih na delove od 35 cm i 45 cm redom.
Izračunajte koliko je delova moguće napraviti, kao i dužinu preostalog niza.

①Enter → 100
②Push "÷" button.
③Enter → 35
Calculation Results → 2 remainder30

④Enter → 100
⑤Push "÷" button.
⑥Enter → 45
Calculation Results → 2 remainder 10

⑦Push "GT" button.
⑧The grand total on the GT(grandtotal) screen:4 remainder 40
 
=============================


Ova aplikacija zarađuje prihode putem oglasa.

(C) 2015 Cc Inc

WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc