"Kalkulator" to właściwie nie kalkulator, ale kompletnie nowy, sensacyjny kalkulator na Androida.
Możesz go używać codziennie. Przy zakupach, w biznesie, a nawet do wyliczania budżetu państwa. Obiecujemy precyzyjne wyniki.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator

- Razem z obszarem wyświetlania historii, która pokazuje wszystko razem (możesz go używać do wszelkich pokwitowań i kalkulacji)
- Po użyciu niezwłocznie wyślij dane takie jak adres e-mail (nie trzeba ponownie uruchamiać komputera).
- Po wpisaniu operatora,  wyświetlacz numeryczny jest podświetlony (łatwo się rozeznać, gdzie się jest, od razu na wejściu)
- Funkcja precyzyjnych obliczeń (metoda obliczeń zaprojektowana tak, że wyróżnia się nawet w branży finansowej.
- Sprawdza się w codziennych sytuacjach, dzięki kombinacji przycisków PODATKI i TARYFY  oraz przyciskom funkcyjnym PAMIĘCI.
- Podczas wyświetlania pionowego, można przełączać się między PODATKAMI, TARYFAMI i PAMIĘCIĄ, przesuwając palcem poziomo.
- Widżet Elektroniczny Kalkulator zapewnia połączenie z wszystkimi procesami obliczeniowymi. (W przeciwieństwie do innych widżetów, gdzie tego nie ma z powodu oszczędzania energii)

=============================
Przykładowe wykorzystanie: kosztorysy przy zakupach/w biznesie

Setting
    R:S(Ustawienia - taryfy) → 1
    T:S (Ustawienia - podatki)→ 8

Case 1:(Jak korzystać z przycisków, aby uniknąć konieczności wpisywania x 1)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×1= 500

Case 2:(Jak wykonywać obliczenia, aby uzyskać wyniki zawierające podatek)
    Enter→ 500
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×1.08= 540

Case 3:(cena x ilość zadanych pozycji x stawka podatkowa)
    Enter→ 500
    Push "2" button.
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×2×1.08= 1,080


=============================
Przykład użycia: Międzynarodowe zakupy i kalkulacje kursu wymiany walut

Setting
    R:S(Ustawienia - taryfy) → 20
    T:S (Ustawienia - podatki)→ 13

Case 1:(cena x kurs wymiany)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×20= 10,000


Case 2:(cena x podatek ÷ kurs wymiany)
    Enter → 500
    Push "*T" button.
    Push "/R" button.
    Calculation Results → 500×1.13÷20= 28.25


Case 3:(cena × kurs wymiany x podatek)
    Enter → 10000
    Push "/R" button. 
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 1000×20×1.13= 22600


=============================


Ta aplikacja uzyskuje przychody dzięki reklamom.

(C) 2015 Cc Inc
WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc