Może odczytywać nazwy naciśniętych przycisków i wyniki obliczeń.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator.voiceTen (mówiący) kalkulator jest wyposażony w funkcję odczytu dźwiękowego. Jest to funkcja umożliwiająca odczytywanie nazw naciśniętych przycisków i wyników obliczeń. 

Odczyt dźwiękowy to nowe możliwości wykorzystania kalkulatora:
jako zabawki dla dzieci, która będzie rozbudzać zainteresowanie liczbami;
jako mówiącego kalkulatora dla osób starszych i innych o trudnościach w widzeniu;
możliwość precyzyjnego odtworzenia wyniku w sytuacjach, w których liczenie jest trudne, np. przy długich liczbach.

Funkcje i cechy
· Odczyt można przełączyć na odczyt odpowiedzi i przycisków, tylko odpowiedzi lub tylko przycisków.
· Regulowana wysokość głosu odczytu dźwiękowego
· Regulowana prędkość odczytu dźwiękowego 

*Zdecydowana większość modeli urządzeń może automatycznie pobierać funkcję odczytu tekstu
(jeśli funkcja audio nie jest zainstalowana).
Jednak niektóre modele urządzeń nie zapewniają pełnego wsparcia tej funkcji, więc należy sprawdzić następujące ustawienia:
Przejdź do
Ustawienia → Język i wprowadzanie → Zamiana tekstu na mowę
i wybierz swój własny język w sekcji
Zamiana tekstu na mowę Google.
(Jeśli masz zainstalowany inny silnik zamiany tekstu na mowę, dźwięk kalkulatora może nie działać).


WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc