Den kan lese opp navnene på knappene som trykkes og resultatene av beregningene
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator.voiceDenne (snakkende) kalkulatoren er utstyrt med en høytlesningsfunksjon.
Den er utstyrt med en funksjon som leser opp navnet til knappene som trykkes og resultatene av beregningene. 

Høytlesningen gir kalkulatoren en rekke potensielle bruksområder:
den kan brukes som en barneleke, for å vekke en interesse for tall
den kan brukes som en snakkende kalkulator for eldre og andre som trenger visuell hjelp
den kan redusere forvirringen i situasjoner der telling er vanskelig, for eksempel med lange sifre.

Egenskaper
· Velg om høytlesningen skal gjelde både svar og knappene knappene som trykkes, kun svar eller kun knapper.
· Justerbart stemmeleie for høytlesning
· Justerbar hastighet for høytlesning 

*De aller fleste enhetsmodeller kan laste ned høytlesningsfunksjonen automatisk
(Hvis funksjonen ikke er installert.)
Noen enhetsmodeller har ikke full støtte for dette, du bør derfor sjekke følgende innstillinger:
Gå til
Innstillinger → Språk og inndata → Tekst til tale-utdata
og velg ditt eget språk i
Google tekst-til-tale-motor.
(Hvis en annen tekst-til-tale-motor enn den ovenfor er installert, kan det hende at kalkulatorens lyd ikke spilles.)

WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc