Det er en skrivebordskalkulator med så enkle beregningskomponenter som mulig. 
Beregningsskjermen er laget for å vise kun de mest grunnleggende funksjonene, samtidig som de sparer så mye av beregningenshistorien som mulig.

 https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator.gtr

=============================
- Kommer med historikkvisning som viser sum (kan brukes på totalkvitteringer og estimater).
- Etter bruk, kan du umiddelbart sende data som e-post (ikke nødvendig å skrive inn igjen på PC).
- Etter du angir operatør, tømmes nummerskjermen (det er lett å forstå hvor du er i elementet).
- Nøyaktig beregningsfunksjon (beregningsmetodedesign som skiller seg ut selv i finansindustrien)
- Elektronisk kalkulatorwidget koblet til alle beregningsprosesser følger med. (I motsetning til andre widgeter, brukes den ikke når den elektroniske kalkulator, og sparer dermed strøm.)
=============================

~・~・~Om samtidig bruk (bruk av to)~・~・~・
① Last ned et annet kalkulatorprogram, også levert av vårt selskap.
· Nedlastingskoblingen er her:https://goo.gl/PbmIzE
②Følg guiden (1) for å sette opp hvert programs moduler. En video som viser hvordan du setter opp moduler kan sees her:https://youtu.be/k69FeTIPcy0
③Du kan utføre separate beregninger på ulike kalkulatorer. Bruk kalkulatorene samtidig ved å bytte mellom moduler. Hvis du har en storskjermenhet, kan du stille opp to moduler ved siden av hverandre på samme skjerm, som vist i vårt Google Play bilde.
※Alle data lagres samlet på samme sted, selv om du utfører separate operasjoner på ulike kalkulatorer. Hvis du ønsker å ha data som er lagret på forskjellige steder, anbefaler vi å laste ned en kalkulatorprogram fra et annet selskap, og bruke det sammen med en av våre.
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・


Denne appen tjener penger gjennom annonser

(C) 2015 Cc Inc

WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc