Dette er en skrivebordskalkulator konstruert slik at divisjonsknappen (÷) viser rest.
(Det er ingen grunn til å dra frem en funksjonskalkulator bare for å bruke Mode-tasten på en funksjonskalkulator som har rest-funksjonen!)
Den kan brukes i en hver situasjon når det er nødvendig å kalkulere rest i divisjon, som å sjekke barnet ditt sine aritmetiske problemer med å finne rest eller å justere lagerbeholdningen etc.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator.remainder


- Kommer med et historikk-visning som kan brukes til å se totalen av rest fra divisjonene som er gjennomført så langt. (Dette kan brukes når det er behov for totalsummen av all rest, som ved utregning av aksje-beregninger etc.)
- Etter bruk, kan du umiddelbart sende data som e-post (ikke nødvendig å skrive inn igjen på PC).
- Etter du angir operatør, tømmes nummerskjermen (det er lett å forstå hvor du er i elementet).
- Nøyaktig beregningsfunksjon (beregningsmetodedesign som skiller seg ut selv i finansindustrien)
- Elektronisk kalkulatorwidget koblet til alle beregningsprosesser følger med. (I motsetning til andre widgeter, brukes den ikke når den elektroniske kalkulator, og sparer dermed strøm.)

=============================
Eksempelbruk: 
(1)Divisjoner med rest i grunnskole-aritmetikk
①Enter → 2345
②Push "÷" button.
③Enter → 43
Calculation Results → 54 remainder 23 

(2)Når det er to biter med tråd som er 100 cm lange,
del dem i biter på henholdsvis 35 cm og 45 cm.
Regn ut antall biter som kan lages, og lengden på den resterende biten.

①Enter → 100
②Push "÷" button.
③Enter → 35
Calculation Results → 2 remainder30

④Enter → 100
⑤Push "÷" button.
⑥Enter → 45
Calculation Results → 2 remainder 10

⑦Push "GT" button.
⑧The grand total on the GT(grandtotal) screen:4 remainder 40
 
=============================


Denne appen tjener penger gjennom annonser

(C) 2015 Cc Inc

WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc