„Digitron” nije samo digitron već potpuno nov senzacionalni digitron za Android.
Može se koristiti svakodnevno za kupovinu, posao, čak i za računanje kućnog budžeta. Obećavamo precizne rezultate.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator

- Dolazi sa prikazom Istorije koja pokazuje Zbir ( može da se koristi za konačni račun i procene).
- Posle korišćenja, momentalno šalje podatke u obliku elektronske pošte (nema potrebe da se ponovo unosi u kompjuter).
- Po unošenju operacije, displej sa brojevima je čist (lako je razumeti gde se nalazite u svom unošenju).
- Funkcija za tačni proračun (metod proračuna stvoren tako da se ističe čak i u finansijskoj industriji)
- Koristan u svakodnevnim situacijama zahvaljujući kombinaciji tastera za POREZ , tastera za STOPE i tastera za MEMORIJU. 
- Kada se prikazuje vertikalno, možete menjati POREZ, STOPA, i MEMORIJA opcije horizontalno ih povlačeći.
-Ponuđen je dodatak za Elektronski Digitron povezan sa svim procesima proračuna. (Za razliku od drugih dodataka, ovaj se ne koristi kada se radi sa Elektronskim Digitronom i tako čuva energiju).


=============================
Primer upotrebe: Kupovina/ Poslovne procene

Setting
    R:S(Podešavanje stopa) → 1
    T:S (Podešavanje poreza)→ 8

Case 1:(Kako koristiti tastere da bi se izbeglo obavezno ukucavanje x 1)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×1= 500

Case 2:(Kako proračunati i dobiti rezultate sa uračunatim porezom)
    Enter→ 500
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×1.08= 540

Case 3:(Cena x Broj artikala x poreska stopa)
    Enter→ 500
    Push "2" button.
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×2×1.08= 1,080


=============================
Primer korišćenja: Proračun za Internacionalni Šoping i Kurs

Setting
    R:S(Podešavanje stopa) → 20
    T:S (Podešavanje poreza)→ 13

Case 1:(Cena x Kurs)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×20= 10,000


Case 2:(Cena x Porez ÷ Kurs)
    Enter → 500
    Push "*T" button.
    Push "/R" button.
    Calculation Results → 500×1.13÷20= 28.25


Case 3:(Cena x Kurs x Porez)
    Enter → 10000
    Push "/R" button. 
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 1000×20×1.13= 22600


=============================


Ova aplikacija zarađuje prihode putem oglasa.

(C) 2015 Cc Inc
WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc