Naša "Elektronická kalkulačka" je viac než len kalkulačka. Je to úžasná a úplne nová kalkulačka pre Android.
Môžete ju používať denne pri nákupoch, vo firme alebo dokonca aj pri vypočítavaní národného rozpočtu. Garantujeme presné výsledky.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.inc.calculator

- Obsahuje zobrazenie histórie, kde nájdete celkový súčet (dá sa využiť na súčet faktúr a predbežných odhadov).
- Po použití máte možnosť okamžite poslať dáta e-mailom (nemusíte ich znova zadávať na počítači).
- Po zadaní operátora sa displej s číslami vyčistí (ľahšie sa zorientujete vo svojom výpočte).
- Funkcia presného výpočtu (spôsob výpočtov je navrhnutý tak, aby obstál aj vo finančnom sektore)
- Užitočná v každodenných situáciách vďaka kombinácií tlačidiel s funkciami TAX, RATE a MEMORY.
- Pri zvislom zobrazení môžete prepínať medzi TAX, RATE a MEMORY tým, že potiahnete prstom vodorovne.
- Zahrnutá je miniaplikácia Elektronická kalkulačka, ktorá je napojená na všetky výpočtové procesy. (Na rozdiel od iných miniaplikácií sa nepoužíva, ak je Elektronická kalkulačka spustená, a teda šetrí energiu.)


=============================
Príklad použitia: Nakupovanie / firemné odhady cien

Setting
    R:S(Nastavovanie kurzov (funkcia RATE)) → 1
    T:S (Nastavovanie daní (funkcia TAX))→ 8

Case 1:(Ako využívať tlačidlá, aby ste nemuseli vypisovať x 1)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×1= 500

Case 2:(Ako počítať a získať výsledky vrátane dane)
    Enter→ 500
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×1.08= 540

Case 3:(Cena x počet položiek x sadzba dane)
    Enter→ 500
    Push "2" button.
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 500×2×1.08= 1,080


=============================
Príklad použitia: Medzinárodné nákupy a výpočet výmenného kurzu

Setting
    R:S(Nastavovanie kurzov (funkcia RATE)) → 20
    T:S (Nastavovanie daní (funkcia TAX))→ 13

Case 1:(Cena x výmenný kurz)
    Enter → 500
    Push "*R" button. 
    Calculation Results → 500×20= 10,000


Case 2:(Cena x daň ÷ výmenný kurz)
    Enter → 500
    Push "*T" button.
    Push "/R" button.
    Calculation Results → 500×1.13÷20= 28.25


Case 3:(Cena × výmenný kurz x daň)
    Enter → 10000
    Push "/R" button. 
    Push "*T" button.
    Calculation Results → 1000×20×1.13= 22600


=============================


Táto aplikácia zarába pomocou reklám.

(C) 2015 Cc Inc
WEB-ADDRESS:http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/
MAIL:android.cc.inc@gmail.com
twitter:https://twitter.com/CcInc8
facebook:https://www.facebook.com/android.cc.inc